Sekolah Menengah
Sekolah Menengah
Sekolah Menengah

Jadikan kkdbooks.my (pengedar buku teks) sebagai sumber rujukan utama anda! Mengapa? Kerana jika anda bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pastinya anda mahukan capaian yang mudah kepada seribu satu jenis bahan bacaan berkualiti agar mudah untuk melakukan sesi ulang kaji. Hal ini adalah kerana KK Dawood Book Store memainkan peranan penting selaku ejen sah dan pemborong buku teks (pengedar buku teks) terkini, terutamanya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Penghasilan kesemua buku adalah berlandaskan kepada Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat pilihan buku teks bagi pelbagai mata pelajaran, baik bagi pelajar aliran arus perdana mahu pun vokasional. Kami juga menyediakan set khas buat para guru yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar di dalam bilik darjah. Reputasi KK Dawood Book Store selaku pemborong buku teks terulung tidak dapat disangkal lagi kerana kami memiliki pengalaman luas selama enam dekad dalam bidang perbukuan.

Sort by
Show result